Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu

Egzamin wstępny

sierpień25

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU WSTĘPNEGO – rok szkolny 2024/2025

EGZAMIN WSTĘPNY

Rozporządzenie MKiDN z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych,

Rekrutację do Liceum Sztuk Plastycznych przeprowadza się na podstawie egzaminu wstępnego, który składa się ze:

  •  sprawdzianu praktycznego z:
    – rysunku,
    – malarstwa,
    – rzeźby.
  •  rozmowy kwalifikacyjnej z wiadomości o kulturze i sztuce (zakres wiedzy na poziomie szkoły podstawowej).

Czas trwania egzaminu wynosi 360 minut  – na każdy etap przeznaczone jest 90 min., między etapami przewidywane są przerwy po 15 minut.

Na egzamin praktyczny kandydaci przynoszą: blok A3, ołówki, gumkę, farby plakatowe, akrylowe lub inne, pojemnik na wodę, pędzle, paletę, ściereczkę do pędzli, taśmę malarską (papierową) oraz narzędzie do modelowania w glinie – nóż, szpatułka itp.

Na rozmowę kwalifikacyjną, kandydaci  mogą przynieść  portfolio – teczkę z pracami rysunkowymi, malarskimi, dokumentacją fotograficzną prac wykonanych w innych technikach itp.
Prezentowane prace mają być dokumentacją dorobku twórczego kandydata na ucznia Liceum Sztuk Plastycznych.
Portfolio nie podlega ocenie, jest formą autoprezentacji kandydata.

Pełna treść regulaminu rekrutacji

Termin egzaminu wstępnego
w naborze na rok szkolny 2024/2025:

28 maja 2024 roku. godz. 9.00*

* należy stawić się przynajmniej pół godziny wcześniej

posted under

Comments are closed.

Archiwa