Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu

Rekrutacja

Sierpień25

EGZAMIN WSTĘPNY

Rekrutację do Liceum Sztuk Plastycznych przeprowadza się na podstawie egzaminu wstępnego

Rozporządzenie MKiDN z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych,

który składa się z:

  •  sprawdzianu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej – rzeźby (pierwszy dzień),
  •  rozmowy kwalifikacyjnej z wiadomości o kulturze i sztuce (zakres wiedzy na poziomie gimnazjum/szkoły podstawowej) i prezentacji portfolio (drugi dzień).

Czas trwania egzaminu praktycznego wynosi 270 minut  – na każdy etap przeznaczone jest 90 min., między etapami przewidywane są dwie przerwy po 15 minut.
Na egzamin praktyczny kandydaci przynoszą: ołówki, gumkę, farby plakatowe, akrylowe lub inne, pojemnik na wodę, pędzle oraz blok techniczny, nożyczki, klej, taśmę klejącą lub narzędzie do modelowania w glinie.

Na drugi etap egzaminu – czyli rozmowę kwalifikacyjną, kandydaci  przynoszą  portfolio – teczkę z najlepszymi pracami rysunkowymi, malarskimi, dokumentacją fotograficzną prac wykonanych w innych technikach itp. Prezentowane prace mają być dokumentacją dorobku twórczego kandydata na ucznia Liceum Plastycznego.

Terminy egzaminów wstępnych w naborze na rok szkolny 2021/2022:

31 maja 2021 roku. godz. ………. – egzamin praktyczny

……………… 2020 r. godz. 9.00 – rozmowa kwalifikacyjna

posted under

Comments are closed.

Archiwa