Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu

ceramika artystyczna

sierpień27

specjalność: formy rzeźbiarskie
specjalizacja: ceramika artystyczna
prowadzący: Włodzimierz Ćwir, Ewa Ratajczyk

4.Patrycja Kędzierska LP Kalisz

Celem kształcenia w pracowni ceramiki artystycznej jest rozbudzenie umiejętności obserwacji natury i inspirowanie się nią w projektowaniu zadań; kształtowanie indywidualnego myślenia koncepcyjnego i ekspresji twórczej; nabycie sprawności warsztatowej – umiejętności właściwego stosowania technik i technologii w zależności od funkcji i formy projektowej realizacji ceramicznej.

Pracownia daje możliwości szerokiego poznania technik stosowanych w ceramice artystycznej, właściwości i charakteru użytkowego różnych materiałów ceramicznych oraz ich zastosowania w zależności od technologii i funkcji docelowej. Specjalność ta pozwala jednocześnie na poznanie tradycji i historii ceramiki artystycznej, jak też na eksperymentowanie artystyczne i technologiczne. Uczniowie zapoznają się z różnymi rodzajami zdobień i sposobami wykańczania powierzchni ceramiki.

Pracownia zabezpiecza podstawowe surowce, jak: gliny modelarskie, masy garncarskie, masy porcelanowe, masy kamionkowe oraz materiały dekoracyjne – szkliwa, farby naszkliwne, pigmenty, barwniki do mas, tlenki. Poza tym materiały uzupełniające procesy technologiczne – gips, szamot i inne. Baza ta daje szeroką paletę możliwości techniczno-plastycznych, jakich uczeń może doświadczyć w ciągu czteroletniego cyklu nauczania.

Absolwent specjalizacji ceramika artystyczna to człowiek świadomie posługujący się językiem plastycznym w projektowaniu ceramiki, który ma opanowany warsztat techniczny i technologiczny w zakresie prac ceramicznych. Projektuje i realizuje wyroby ceramiczne. Jest twórcą poszukującym autorskich i nowatorskich rozwiązań plastycznych i technologicznych związanych z tworzywem ceramicznym.

Nasze aktualne realizacje można śledzić na FB

posted under

Comments are closed.

Archiwa