Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu

O szkole

lipiec25

Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu im. Tadeusza Kulisiewicza jest pięcioletnią, publiczną szkołą artystyczną, dającą plastyczne wykształcenie zawodowe i ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego. Organem prowadzącym jest  Miasto Kalisz, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej (CEA)

farby3

Nasza szkoła przeznaczona jest dla uzdolnionych plastycznie absolwentów szkół podstawowych. Kształcenie w niej ma na celu rozwijanie w młodych ludziach osobowości twórczych, w poczuciu wrażliwości na piękno i estetykę oraz profesjonalne przygotowanie zawodowe. 
Po pięciu latach nauki uczniowie przystępują do obrony pracy dyplomowej, w wyniku której uzyskują tytuł zawodowy plastyka oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

W trakcie pięcioletiego cyklu nauczania edukacja obejmuje dwa bloki przedmiotowe: ogólnokształcący – w nim min. historia sztuki i artystyczno-zawodowy, w ramach którego odbywają się następujące zajęcia: rysunek & malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, podstawy fotografii i filmu oraz jedna z trzech specjalizacji: ceramika artystyczna, aranżacja wnętrz i renowacja elementów architektury.

Ponad to młodzież wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności podczas dodatkowych zajęć dydaktycznych w szkole i poza nią. Uczniowie biorą udział w licznych wystawach, warsztatach, plenerach, w wycieczkach krajowych i zagraniczny, podczas których maja szansę obcowania z „żywą” sztuką a także z jej twórcami. Odwiedzamy zaprzyjaźnione Licea Plastyczne, zwiedzamy najciekawsze ekspozycje,   zapoznajemy się również z ofertą edukacyjną krajowych uczelni artystycznych.

Liceum Sztuk Plastycznych aktywnie uczestniczy w wielu cyklicznych imprezach kulturalnych miasta Kalisza, m.in. w obchodach Dni Miasta Kalisza, czy w Międzynarodowym  Dniu Zabytków. Chętnie pojawia się na ulicach Kalisza wtedy, gdy może się pochwalić dorobkiem swoich uczniów.

Realizowanie tak bogatego programu edukacyjnego jest możliwe dzięki naszej przyjaźni i współpracy z firmami i instytucjami wspierającymi, czy też działającymi tak jak my na płaszczyźnie edukacji, kultury i sztuki. Można tu wymienić min.: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku k/Kalisza, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu, PTTK  Oddział w Kaliszu, Gołuchowski Ośrodek Kultury Leśnej, czy ponad 150-letnia Kaflarnia w Zdunach k/Krotoszyna.

Naszym zadaniem jest pomoc w rozwoju artystycznym naszych wychowanków i przygotowanie ich do kontynuowania nauki na uczelniach artystycznych oraz do pracy w zawodach, w których potrzebne są umiejętności plastyczne. Wywiązujemy się z tego chyba całkiem dobrze, co można ocenić po liczbie naszych absolwentów na Uniwersytetach Artystycznych i Akademiach Sztuk Pięknych w całej Polsce i za granicą : )

I.M.

posted under

Comments are closed.

Archiwa