Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu

Matura

sierpień25

OKE – serwis dla uczniów i absolwentów

Kalendarium maturalne 2022 – od strony nr 4

KIEDY BĘDZIE PRZEPROWADZONY EGZAMIN MATURALNY W 2022 R.?

Termin główny ? od 4 do 23 maja 2022 r.?

  1. Część ustna (wszystkie przedmioty) ? od 18 do 20 maja.
  2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) ? od 4 do 23 maja.

Termin dodatkowy ? od 1 do 15 czerwca 2022 r.

  1. ?Część ustna (wszystkie przedmioty) ? od 14 do 15 czerwca.
  2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) ? od 1 do 15 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ?zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ?przystąpienie do egzaminu w czerwcu.?

Termin poprawkowy ? 23 sierpnia 2022 r.?

  1. Część pisemna (wszystkie przedmioty) ? 23 sierpnia?.
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) ? nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ?obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.? Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

posted under

Comments are closed.

Archiwa