Liceum Plastyczne im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 w Kaliszu

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Sierpień25

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2018 r.

3. Ferie zimowe:  14 – 27 stycznia 2019 r.

  • województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

4. Przegląd plastyczny z rysunku, malarstwa i rzeźby:

  • 22 i 23 marca 2019 – ZSP Bydgoszcz – makroregion północno-zachodni

5. Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

6. Zakończenie zajęć w klasie programowo najwyższej: 5 kwietnia 2019 r.

7. Obrona prac dyplomowych: 15 i 16 kwietnia  2019 r.

8. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klasy IV LP:
     26 kwietnia 2019 r.

9. Część ustna i część pisemna egzaminu maturalnego:   

10. Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych 2018/2019 :

  • 23 maja 2019 r. – ZSP w Bydgoszczy – makroregion północno-zachodni

11. Zakończenie roku szkolnego: 19 czerwca 2019 r.

12. Ferie letnie : 20 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

13. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

posted under

Comments are closed.

Archiwa