Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu

Kadra Pedagogiczna

sierpień25

Dyrektor ZSPP w Kaliszu

mgr Janusz Matuszewski

Wicedyrektor 

mgr Michał Płóciennik 

Wicedyrektor ds. Liceum Sztuk Plastycznych

mgr Marcin Gaj  

nauczyciele przedmiotów artystycznych

dr Joanna Bruś – historia sztuki, renowacja elementów architektury 

mgr Dominika Pinczak – ceramika 

mgr Marcin Gaj – renowacja elementów architektury 

mgr Waldemar Jamroszczyk – projektowanie multimedialne,  podstawy fotografii i filmu, informatyka 

mgr Iwona Marcinkowska – aranżacja wnętrz 

mgr Agnieszka Miśkiewicz – podstawy projektowania, projektowanie wyrobów artystycznych

mgr Ewa Ratajczyk – rysunek i malarstwo 

mgr Izabela Symanowicz – rysunek i malarstwo 

mgr Marek Szroniak – rzeźba

nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

język polski – mgr Marta Bertman , mgr Małgorzata Jaźwiec, mgr Anna Biernacka

język angielski – mgr Joanna Sałdzińska i mgr Agnieszka Król, mgr Dagmara Jochan, mgr Liliana Litwa-Piotrowska, mgr Anna Janiak, mgr Anna Olszyna

język francuski – mgr Katarzyna Piaskowska 

język niemiecki – mgr Katarzyna Wodiczko, mgr Natalia Góralczyk, mgr Sandra Politowicz

historia – mgr Wojciech Stoch, mgr Marek Wolf

historia i społeczeństwo – mgr Wojciech Stoch, mgr Ewa Świec

wiedza o społeczeństwie – mgr Ewa Świec 

podstawy przedsiębiorczości – mgr Ewa Świec 

geografia – mgr Katarzyna Kraszkiewicz-Zielińska

biologia – mgr Katarzyna Piaskowska 

chemia – mgr Lidia Matyniak

fizyka – mgr Ewa Buda

matematyka – mgr Monika Prałat, mgr Barbara Michalak, mgr Magdalena Zdyb 

informatyka – mgr Lidia Matyniak

muzyka – mgr Aurelia Machowicz

wychowanie fizyczne – mgr Małgorzata Zakierska, mgr Julita Berwald, mgr Dawid Radecki, mgr Grzegorz Zapała, mgr Radosław Kieruzel, mgr Konrad Parat

edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Paweł Tomczak 

religia – mgr Witold Wójcicki, mgr Krzysztof Noweta, mgr Paula Karbowska 

wychowawcy klas w roku szkolnym 2022/2023

I A LSP – mgr Magdalena Maciejewską

I B LSP – mgr Robert Tkacz

II LSP – mgr Ewa Helman

III LSP – mgr Agnieszka Miśkiewicz

IV LSP – mgr Izabela Symanowicz

IV LP – dr Joanna Bruś

posted under

Comments are closed.

Archiwa