Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu

renowacja elementów architektury

sierpień27

specjalność: techniki renowacyjne
specjalizacja: renowacja elementów architektury
prowadzący: Marcin Gaj

Celem kształcenia w pracowni renowacji elementów architektury jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie technik i technologii renowacyjnych stosowanych w szeroko rozumianej konserwacji zabytków architektury.

W trakcie trwania nauki uczniowie zapoznają się z dawnymi technikami zdobniczymi występującymi w architekturze. Należą do nich: technika modelarsko-odlewnicza, dzięki której wykonywane są wszelkiego rodzaju elementy i detale architektoniczne płaskorzeźbione i przestrzenne z gipsu i ze sztucznego kamienia; technika robót ciągnionych, którą wykonywane są różnego rodzaju gzymsy, listwy profilowane, technika stiuku i stiuku intarsjowanego, technika wykonywania sztukaterii z masy papierowej, sztukaterii z narzutu; technika sgraffito, technika fresku mokrego i suchego, technika mozaiki. Atutem zajęć ćwiczeniowych, na których uczniowie wykonują tzw. wprawki w w/w technikach jest to, że oprócz kopii realizowane są także autorskie projekty uczniów. Tak więc można śmiało powiedzieć, że „renowator” jest nie tylko odtwórcą, ale także kreatywnym twórcą.

Na zajęciach uczniowie zdobywają ponadto umiejętność opracowywania dokumentacji konserwatorskiej rysunkowej, opisowej i fotograficznej. Nabywają również umiejętność wartościowania obiektów zabytkowych głównie architektonicznych. Poznają podstawowe zasady i zalecenia w procesie renowacji i rekonstrukcji zabytków architektury. Zapoznawani są z charakterystyką i wykorzystaniem materiałów konserwatorskich jak również z narzędziami stosowanymi w pracach konserwatorskich.

Absolwent specjalizacji renowacja elementów architektury to człowiek z szeroką wiedzą o stylach architektonicznych, posiadający znajomość starych technologii zdobnictwa oraz zasad technik konserwatorskich, posiadacz dużych zdolności manualnych i umiejętności organizacji miejsca pracy. Nasi absolwenci przygotowywani są bowiem do samodzielnego wykonywania pomocniczych prac technicznych przy konserwowanym obiekcie oraz do przeprowadzania prac renowacyjnych w zespole pod nadzorem osoby uprawnionej.

posted under

Comments are closed.

Archiwa