Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 w Kaliszu

Rekrutacja

Sierpień25

Komunikat Dyrektora ZSP Nr 2 w Kaliszu
– Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza 
w sprawie egzaminu wstępnego

Drodzy Uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej, szanowni Rodzice,
znajdujemy się w wyjątkowym i niezwykle trudnym dla nas wszystkich czasie. Pandemia, z którą obecnie się zmagamy, spowodowała, że władze naszego Państwa musiały podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu funkcjonowania systemu jednostek oświatowych. Wiąże się to także z zawieszeniem i zmianą terminów przeprowadzenia przez szkoły różnego rodzaju form egzaminów: w szkołach podstawowych ? egzamin ósmoklasisty, w szkołach średnich ? egzamin maturalny, w szkołach artystycznych ? egzamin wstępny. 

Na obecną chwilę nie ma możliwości przeprowadzenia rekrutacji w postaci egzaminu wstępnego. Dyrekcja szkoły jest w stałym kontakcie z organem prowadzącym szkołę oraz organem nadzorującym, którym jest Centrum Edukacji Artystycznej. Wszelkie nowe okoliczności mające wpływ na możliwość przeprowadzenia egzaminu wstępnego do naszego Liceum Sztuk Plastycznych ? szkoły młodej, ale już ugruntowanej licznymi osiągnięciami artystycznymi ? będą ogłaszane na stronach ZSP 2 w Kaliszu i kaliskiego Plastyka. 
Tym samym cały czas Rodzice mogą zgłaszać swoje dzieci do wzięcia udziału w egzaminie wstępnym do naszej szkoły poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną, deklaracji o chęci przystąpienia do egzaminu wstępnego (w załączniku poniżej). 

Bardzo proszę monitować informacje zamieszczane na stronach internetowych naszej szkoły. 

Życzymy wszystkim uczniom, którzy pragną kontynuować swoją edukację w naszej wspaniałej szkole, zdrowia i wytrwałości w oczekiwaniu na moment sprawdzenia swoich możliwości plastycznych. 

Dyrektor ZSP 2 w Kaliszu
/-/ Janusz Matuszewski

deklaracja o chęci przystąpienia do egzaminu wstępnego

.

.

EGZAMIN WSTĘPNY

Kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu będziemy informować na bieżąco o terminie egzaminów wstępnych.
Kiedy termin będzie już znany egzaminy odbędą się w obecnej, nowej siedziby naszej szkoły przy ul. Nowy Świat 13 w Kaliszu.

Dwuetapowy egzamin składa się z :

  •  sprawdzianu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej (pierwszy dzień),
  •  rozmowy kwalifikacyjnej z wiadomości o kulturze i sztuce (zakres wiedzy na poziomie gimnazjum/szkoły podstawowej) i prezentacji portfolio (drugi dzień).

Czas trwania egzaminu praktycznego wynosi 270 minut  – na każdy etap przeznaczone jest 90 min., między etapami przewidywane są dwie przerwy po 15 minut.
Na egzamin praktyczny kandydaci przynoszą: ołówki, gumkę, farby plakatowe, akrylowe lub inne, pojemnik na wodę, pędzle, blok techniczny, nożyczki, klej, taśmę klejącą.

Na drugi etap egzaminu – czyli rozmowę kwalifikacyjną, kandydaci  przynoszą  portfolio – teczkę z najlepszymi pracami rysunkowymi, malarskimi, dokumentacją fotograficzną prac wykonanych w innych technikach itp. Prezentowane prace mają być dokumentacją dorobku twórczego kandydata na ucznia Liceum Plastycznego.

Terminy egzaminów wstępnych w naborze na rok szkolny 2020/2021:

……………… 2020 r. godz. 9.00 – egzamin praktyczny

……………… 2020 r. godz. 9.00 – rozmowa kwalifikacyjna

posted under

Comments are closed.

Archiwa