Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 w Kaliszu

Rekrutacja

Sierpień25

EGZAMIN WSTĘPNY

Kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu zapraszamy na egzaminy wstępne do obecnej, nowej siedziby naszej szkoły przy ul. Nowy Świat 13 w Kaliszu.

Dwuetapowy egzamin składa się z :

  •  sprawdzianu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej (pierwszy dzień),
  •  rozmowy kwalifikacyjnej z wiadomości o kulturze i sztuce (zakres wiedzy na poziomie gimnazjum/szkoły podstawowej) i prezentacji portfolio (drugi dzień).

Czas trwania egzaminu praktycznego wynosi 270 minut  – na każdy etap przeznaczone jest 90 min., między etapami przewidywane są dwie przerwy po 15 minut.
Na egzamin praktyczny kandydaci przynoszą: ołówki, gumkę, farby plakatowe, akrylowe lub inne, pojemnik na wodę, pędzle, blok techniczny, nożyczki, klej, taśmę klejącą.

Na drugi etap egzaminu – czyli rozmowę kwalifikacyjną, kandydaci  przynoszą  portfolio – teczkę z najlepszymi pracami rysunkowymi, malarskimi, dokumentacją fotograficzną prac wykonanych w innych technikach itp. Prezentowane prace mają być dokumentacją dorobku twórczego kandydata na ucznia Liceum Plastycznego.

Terminy egzaminów wstępnych w naborze na rok szkolny 2020/2021:

……………… 2020 r. godz. 9.00 – egzamin praktyczny

……………… 2020 r. godz. 9.00 – rozmowa kwalifikacyjna

posted under

Comments are closed.

Archiwa