Inauguracja Roku szkolnego 2020/2021

Sierpień31

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu informuje:

rozpoczęcie Roku szkolnego 2020/2021
odbędzie się w dniu 1 września 2020 roku
wg następującego harmonogramu:

Godz. 9.00 – klasa III LP i IV LP
Godz. 10.00 – klasy II LP i II LSP

Klasy drugie, trzecie i czwarte spotykają się z wychowawcami w budynku LSP bez uroczystej akademii przed frontonem szkoły:
4 LP – wych. W. Jamroszczyk – pracownia multimedialna,
3 LP – wych. E. Ratajczyk – pracownia rysunku i malarstwa,
2 LP_pg – wych. J. Bruś – pracownia historii sztuki,
2 LSP_pp – wych. I. Symanowicz – pracownia rysunku i malarstwa.

Godz. 11.00 – klasa 1 LSP (Liceum Sztuk Plastycznych)
Wszystkie klasy pierwsze Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu rozpoczęcie roku szkolnego będą mieć przed frontonem szkoły (w przypadku deszczowej pogody na hali sportowej ?Olimpia?).

Po uroczystej inauguracji roku szkolnego spotkanie z wychowawcą odbędzie się w sali od historii sztuki w budynku LSP
przy ul. Nowy świat 13.

Wychowawcaklasy 1 LSP – mgr Agnieszka Miśkiewicz

Dyrekcja szkoły zwraca się z prośbą, aby podczas rozpoczęcia roku szkolnego stosować się do obowiązujących wymogów sanitarnych. W szczególności do:
– zachowania tzw. dystansu społecznego, czyli 1,5 metrowego odstęp między osobami,
– dezynfekowania rąk,
– wewnątrz szkoły zakrywania nosa i ust poprzez noszenie maseczek lub przyłbic.

DYPLOMY 2020 ruszyły!

Lipiec3

Nareszcie! Tak długo wyczekiwana decyzji CEA o możliwości przeprowadzenia Egzaminu dyplomowego… Jest!!!
I pomimo pandemii oraz utrudniającego pracę reżimu sanitarnego pierwsi dyplomanci są już już po obronie

Czytaj dalej »

Są wyniki egzaminów!

Czerwiec26

Już wiemy kto zdał egzaminy wstępne do Plastyka, a kto niestety nie : (
Ale żeby się dowiedzieć kto z kandydatów rozpocznie naukę w naszym liceum od września 2020 r. musimy jeszcze poczekać do zakończenia rekrutacji elektronicznej.

Osoby, które zdały egzamin, ale do tej pory nie złożyły w systemie elektronicznym wniosku o przyjęcie ucznia do Liceum Sztuk Plastycznych – bardzo prosimy o dopełnienie formalności – z zaznaczeniem pierwszego wyboru.
Link do systemu naboru elektronicznego 

UWAGA! Komunikat w sprawie egzaminów wstępnych do Plastyka

Czerwiec7

Komunikat Dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Kaliszu
z dnia 03.06.2020 roku

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu informuje, że egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 roku. Egzamin  rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie miał miejsce w siedzibie przy ul. Nowy Świat 13. Dyrekcja zwraca się z prośbą o stawianie się na egzamin już od godziny 8.00 w celu uniknięcia zgromadzenia się większej ilości ludzi. Kandydaci tuż przy wejściu do budynku będą kierowani przez nauczycieli do sal, w których będą wykonywać zadania egzaminacyjne.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 872) ? pkt 11a dodanym w § 13, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół egzamin wstępny do szkoły artystycznej będzie obejmował w liceum sztuk plastycznych wyłącznie egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej. Nie będzie egzaminu ustnego z zakresu wiedzy o kulturze; kandydaci nie przynoszą tzw. teczek.
Kandydaci wszystkie trzy etapy będą realizować w tej samej pracowni ? bez przechodzenia do innych sal, jak to miało miejsce do tej pory na egzaminach wstępnych. Każdy etap trwać będzie 90 minut, pomiędzy którymi zaplanowane są 15 minutowe przerwy. Z uwagi na obowiązujące przepisy RODO, kandydaci przy wejściu otrzymają numer identyfikacyjny.

Podczas egzaminu obowiązywać będą procedury mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19:

  • pracownicy szkoły oraz kandydaci zaraz po wejściu do siedziby szkoły będą mieli mierzoną temperaturę przez pielęgniarkę szkolną ZSP nr 2 w Kaliszu,
  • pracownicy szkoły oraz kandydaci po wejściu do siedziby mają obowiązek dezynfekcji rąk środkiem udostępnionym przez szkołę, 
  • wewnątrz budynku wszyscy zobowiązani są do noszenia masek zakrywających nos i usta; maseczki uczniowie zdający egzamin mogą zdjąć po zajęciu miejsca, w którym będą wykonywać zadania egzaminacyjne. W maseczki należy się zaopatrzyć we własnym zakresie,
  • obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego (odległość pomiędzy ludźmi 1,5 m),

Kandydaci przynoszą na egzamin własne przybory rysunkowe i malarskie (biały blok rysunkowy formatu A3 i formatu A4, farby, ołówki lub inne medium rysunkowe, nożyczki, klej do papieru, linijkę, ekierkę, gumkę do mazania, taśmę klejącą, itp.)

Ogłoszenie ilości zdobytych punktów przez poszczególnych kandydatów oraz informacja o zdaniu lub nie zdaniu egzaminu wstępnego nastąpi na stronie internetowe szkoły (identyfikacja osób poprzez nadany na egzaminie numer)

       /-/ Janusz Matuszewski
Dyrektor ZSP nr 2 w Kaliszu

W załączeniu:

  1. Wewnątrzszkolna procedura przebiegu egzaminu wstępnego do Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu w 2020 r. opracowana na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS
  2. Regulamin rekrutacji

Egzamin wstępny do LSP w Kaliszu

Maj6

Komunikat Dyrektora ZSP Nr 2 w Kaliszu
Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza
w sprawie egzaminu wstępnego

Drodzy Uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej, szanowni Rodzice,
znajdujemy się w wyjątkowym i niezwykle trudnym dla nas wszystkich czasie. Pandemia, z którą obecnie się zmagamy, spowodowała, że władze naszego Państwa musiały podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu funkcjonowania systemu jednostek oświatowych. Wiąże się to także z zawieszeniem i zmianą terminów przeprowadzenia przez szkoły różnego rodzaju form egzaminów: w szkołach podstawowych ? egzamin ósmoklasisty, w szkołach średnich ? egzamin maturalny, w szkołach artystycznych ? egzamin wstępny.

Na obecną chwilę nie ma możliwości przeprowadzenia rekrutacji w postaci egzaminu wstępnego. Dyrekcja szkoły jest w stałym kontakcie z organem prowadzącym szkołę oraz organem nadzorującym, którym jest Centrum Edukacji Artystycznej. Wszelkie nowe okoliczności mające wpływ na możliwość przeprowadzenia egzaminu wstępnego do naszego Liceum Sztuk Plastycznych ? szkoły młodej, ale już ugruntowanej licznymi osiągnięciami artystycznymi ? będą ogłaszane na stronach ZSP 2 w Kaliszu i kaliskiego Plastyka.
Tym samym cały czas Rodzice mogą zgłaszać swoje dzieci do wzięcia udziału w egzaminie wstępnym do naszej szkoły poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną, deklaracji o chęci przystąpienia do egzaminu wstępnego (w załączniku poniżej). 

Bardzo proszę monitować informacje zamieszczane na stronach internetowych naszej szkoły. 

Życzymy wszystkim uczniom, którzy pragną kontynuować swoją edukację w naszej wspaniałej szkole, zdrowia i wytrwałości w oczekiwaniu na moment sprawdzenia swoich możliwości plastycznych. 

Dyrektor ZSP 2 w Kaliszu
/-/ Janusz Matuszewski

deklaracja o chęci przystąpienia do egzaminu wstępnego

Bilet do LSP – edycja 2020

Styczeń29

Już po raz dwunasty zapraszamy uczniów klas VIII szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie, który otwiera drzwi do najwspanialszej szkoły w Kaliszu : )

W tym roku spotkamy się w naszej nowej siedzibie przy ul. Nowy Świat 13. Będzie żałował ten kto się nie zdecyduje odwiedzić nas w naszym nowym budynku. Takiej szkoły jeszcze nie widzieliście!

Czekamy na Was!

Lubimy wrocławską ASP

Grudzień12

12 grudnia 2019 r. uczniowie klasy drugiej pod opieką wychowawczyni Ewy Ratajczyk i wicedyrektora Marcina Gaja wzięli udział w wycieczce szkolnej do Wrocławia.
Młodzi artyści zwiedzili min. pracownie Wydziału Ceramiki i Szkła Artystycznego na ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, a także  odwiedzili wrocławski Rynek, na którym jak co roku odbywał się  Bożonarodzeniowy Jarmark.  
Wycieczka nie tylko zintegrowała  klasę,  ale podziałała  inspirująco.
Kaliscy plastycy wciąż  szukają pomysłu na siebie. Kto wie może dla niektórych ASP we Wrocławiu to będzie kolejny etap w artystycznej karierze.
ER

Zapraszamy na wernisaż!

Listopad23

Mamy wyróżnienie!

Listopad5

Kolejnym powodem do dumy jest udział naszych uczniów – Nikoli Celer i Marcina Adamskiego, w XXVII Ogólnopolskim Plenerze Rysunkowo – Malarskim im. Krystyny Drążkiewicz dla Najzdolniejszych Uczniów Najstarszych Klas Liceów Plastycznych RYCHWAŁ 2019.
Dwutygodniowy, wrześniowy plener zorganizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Stowarzyszenie na rzecz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu „w Koło sztuki” oraz Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu przy współpracy z wykładowcami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Urzędem Gminy i Miasta Rychwał gościło i wycisnęło z 50 uczestników z 30 średnich szkół plastycznych z całej Polski „ostatnie soki”  

Miło nam jest zakomunikować, iż Marcin Adamski otrzymał wyróżnienie.
Serdeczne gratulacje! 
I.S

Dzień Patrona

Listopad4

Obchodzić będziemy:

  • 120 urodziny naszego patrona
  • 5-lecie nadania imienia Tadeusza Kulisiewicza
  • 15-lecie Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu
  • inaugurację nowej siedziby LSP w Kaliszu – Nowy Świat 13
« Older EntriesNewer Entries »

Archiwa