Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu

Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży

czerwiec4

Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży
ZSP Nr 2 w Kaliszu – Jugendwerkstatt w Felsbergu
Od 3 do 10 czerwca 2009 ma miejsce wymiana uczniowska pomiędzy uczniami ZSP Nr 2 w Kaliszu – Liceum Plastycznego oraz uczniami Jugendwerkstatt z Felsbergu – Hesja w Niemczech, placówką zajmującą się przygotowaniem zawodowym młodzieży.

Projekt odbywa się w ramach programu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Jest to kontynuacja podjętej już współpracy, która odbyła się w czerwcu 2008 roku. Wówczas grupa młodzieży z Liceum Plastycznego wyjechała na 10-dniowy pobyt do Felsberga, gdzie wzięła udział w warsztatach pt. „Tydzień kreatywny”.

Założeniem tegorocznego spotkania jest przyjazd 10 osobowej grupy młodzieży (dziewcząt) z Jugendwerkstatt wraz z opiekunami, paniami: Ireną Kozłowską – Zutt, Marieluise Friedrich oraz Uli Berg. Stworzą oni wraz z uczniami ZSP NR 2 w Kaliszu grupę 20-osobową, która zostanie podzielona na dwie podgrupy warsztatowe. Jedna grupa będzie miała prowadzone warsztaty z ceramiki, druga z malarstwa. Zajęcia odbywać się będą na warsztatach szkolnych przy ul. Obywatelskiej 4 oraz w głównym budynku szkoły przy ul. Rzemieślniczej 6. Planowany jest wyjazd do kaflarni w Zdunach, gdzie miałyby się odbyć jednego dnia warsztaty kaflarskie. Ponadto planowane są inne wyjazdy dydaktyczne i turystyczno- krajoznawcze poza Kalisz.

Cele współpracy są zgodne z celami Polsko – Niemieckiej Współpraca Młodzieży tj. rozszerzanie i pogłębianie istniejącej wymiany młodzieży oraz umożliwianie nowych inicjatyw. Współpraca ma służyć poprawie wzajemnego zrozumienia, przezwyciężaniu uprzedzeń, umożliwiać pojednanie i wspierać wspólną odpowiedzialność polskiej i niemieckiej młodzieży za kształtowanie przyszłości wolnej Europy.

Marcin Gaj

Comments are closed.

Archiwa