Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu

Rozstrzygnięcie konkursu

grudzień3

Kalisz. 26.11.2020 r.

Protokół z konkursu plastycznego

„Odpadam, jestem eco

Przewodniczący jury:
Marcin Gaj – wicedyrektor LSP w Kaliszu 

Członkowie jury:
Ewa Ratajczyk – nauczyciel rysunku i malarstwa w LSP w Kaliszu
Izabela Symanowicz – nauczyciel rysunku i malarstwa w LSP w Kaliszu
Piotr Szyszkiewicz – Związek Komunalnych Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu.

Organizatorzy: 

  1. Związek Komunalnych Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
    plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz, tel.  62 763 56 50 
  2. Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza  w Kaliszu,
    ul. Rzemieślnicza 6, 62 -800 Kalisz, tel. 62 7677650

Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjno-Artystycznych ?TeKa? w Kaliszu
ul. Rzemieślnicza 6 (Nowy Świat 13), 62 -800 Kalisz,  tel. 62 7677650

Celem konkursu było:  

  1. Zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań związanych z ekologią.
  2. Uświadomienie zagrożeń wynikających ze złego gospodarowania odpadami  komunalnymi.
  3. Kształtowanie zachowań  promujących  świadome  przetwarzanie odpadów komunalnych 
  4. Postrzeganie problemu  związanego z nieumiejętnym korzystaniem  z gospodarowania odpadami.

26 listopada 2020r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny
pt. „Odpadam, jestem eco„. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów LSP im. Tadeusza Kulisiewicza  w Kaliszu, w wieku od 15 do 19 lat. 
Głównym celem konkursu było uświadomienie dzieci i młodzieży o zagrożeniach  wynikających ze złego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kształtowanie zachowań promujących świadome przetwarzanie tych odpadów. Jury uznało, że  prace plastyczne w zupełności odpowiedziały na  założenia w/w konkursu. Młodzież wykazała się kreatywnością, a powstałe prace wykonane  zostały na wysokim poziomie artystycznym.

Na konkurs wpłynęło  łącznie 49 prac plastycznych wykonanych w dowolnej technice rysunkowej, malarskiej oraz grafice komputerowej.
Ze względu na pandemię część z nich została dostarczona drogą elektroniczną, pozostałe tradycyjną pocztą. Jury oceniając wzięło pod uwagę wszystkie prace.

Do wystawy pokonkursowej jury wybrało 45  prac. Przyznano Grand Prix oraz  trzy nagrody: pierwsze, drugie i trzecie miejsce, dwa wyróżnienia oraz dodatkowo Nagrodę Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjno ? Artystycznych  „TeKa” w Kaliszu.

Nagroda  główna  Grand Prix została  ufundowana przez organizatora  konkursu – Związek Komunalnych Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, a także nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Jury przyznało dwa wyróżnienia ufundowane przez organizatora konkursu – LSP im. T. Kulisiewicza w Kaliszu, a także dodatkowo Nagrodę Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjno -Artystycznych „TeKa” w Kaliszu współorganizatora w/w konkursu.

Wszyscy uczestnicy  konkursu otrzymają dyplomy  potwierdzające uczestnictwo w konkursie oraz gadżety ufundowane przez organizatora .

Wystawa  pokonkursowa odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez organizatora konkursy, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni  w odrębnej wiadomości.

Laureatami Konkursu ?Odpadam, jestem eco? zostali następujący uczniowie:

Grand Prix – Marta Dolata, klasa II LP P_P
nauczyciel Ewa Ratajczyk

1 miejsce – Natalia Witczak, klasa II LP P_G
nauczyciel Ewa Ratajczyk

2 miejsce – Natalia Mikołajewska, klasa II LP P_G
nauczyciel Izabela Symanowicz

3 miejsce – Weronika Rzepecka, klasa  III LP
nauczyciel Izabela Symanowicz

Wyróżnienie  LSP im. T. Kulisiewicza w Kaliszu – Patrycja Woźniak, klasa III LP
nauczyciel Izabela Symanowicz

Wyróżnienie  LSP im. T. Kulisiewicza w Kaliszu – Aleksandra Szczepaniak, klasa II LP P_G
nauczyciel Ewa Ratajczyk

Nagroda  Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjno ? Artystycznych ?TeKa?          w Kaliszu – Alicja Jarych, klasa III LP 
nauczyciel Ewa Ratajczyk

Protokolant  Ewa Ratajczyk

Comments are closed.

Archiwa