Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu

UWAGA! Komunikat w sprawie egzaminów wstępnych do Plastyka

czerwiec7

Komunikat Dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Kaliszu
z dnia 03.06.2020 roku

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu informuje, że egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 roku. Egzamin  rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie miał miejsce w siedzibie przy ul. Nowy Świat 13. Dyrekcja zwraca się z prośbą o stawianie się na egzamin już od godziny 8.00 w celu uniknięcia zgromadzenia się większej ilości ludzi. Kandydaci tuż przy wejściu do budynku będą kierowani przez nauczycieli do sal, w których będą wykonywać zadania egzaminacyjne.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 872) ? pkt 11a dodanym w § 13, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół egzamin wstępny do szkoły artystycznej będzie obejmował w liceum sztuk plastycznych wyłącznie egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej. Nie będzie egzaminu ustnego z zakresu wiedzy o kulturze; kandydaci nie przynoszą tzw. teczek.
Kandydaci wszystkie trzy etapy będą realizować w tej samej pracowni ? bez przechodzenia do innych sal, jak to miało miejsce do tej pory na egzaminach wstępnych. Każdy etap trwać będzie 90 minut, pomiędzy którymi zaplanowane są 15 minutowe przerwy. Z uwagi na obowiązujące przepisy RODO, kandydaci przy wejściu otrzymają numer identyfikacyjny.

Podczas egzaminu obowiązywać będą procedury mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19:

  • pracownicy szkoły oraz kandydaci zaraz po wejściu do siedziby szkoły będą mieli mierzoną temperaturę przez pielęgniarkę szkolną ZSP nr 2 w Kaliszu,
  • pracownicy szkoły oraz kandydaci po wejściu do siedziby mają obowiązek dezynfekcji rąk środkiem udostępnionym przez szkołę, 
  • wewnątrz budynku wszyscy zobowiązani są do noszenia masek zakrywających nos i usta; maseczki uczniowie zdający egzamin mogą zdjąć po zajęciu miejsca, w którym będą wykonywać zadania egzaminacyjne. W maseczki należy się zaopatrzyć we własnym zakresie,
  • obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego (odległość pomiędzy ludźmi 1,5 m),

Kandydaci przynoszą na egzamin własne przybory rysunkowe i malarskie (biały blok rysunkowy formatu A3 i formatu A4, farby, ołówki lub inne medium rysunkowe, nożyczki, klej do papieru, linijkę, ekierkę, gumkę do mazania, taśmę klejącą, itp.)

Ogłoszenie ilości zdobytych punktów przez poszczególnych kandydatów oraz informacja o zdaniu lub nie zdaniu egzaminu wstępnego nastąpi na stronie internetowe szkoły (identyfikacja osób poprzez nadany na egzaminie numer)

       /-/ Janusz Matuszewski
Dyrektor ZSP nr 2 w Kaliszu

W załączeniu:

  1. Wewnątrzszkolna procedura przebiegu egzaminu wstępnego do Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu w 2020 r. opracowana na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS
  2. Regulamin rekrutacji

posted under ... inne

Comments are closed.

Archiwa