Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu

Gimnazjalisto!!! miejsca w Liceum Plastycznym już na Ciebie czekają – BILET do LP, edycja 2014

Marzec2

 

Bilet do LP 2014

Z przyjemnością informujemy, że 18 marca 2014 r. po raz szósty w naszej szkole zostanie zorganizowany konkurs plastyczny z cyklu „Bilet do Liceum Plastycznego” pt. Fantazja bez granic. Główną nagrodą tego konkursu jest wstęp  do Liceum Plastycznego w roku szkolnym 2014/2015 bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych .

W czasie konkursu odbędzie się konferencja metodyczna dla nauczycieli prowadzona przez doradcę metodycznego przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – panią mgr Ewę Kowalczyk-Wiśniewską oraz nauczycieli Liceum Plastycznego – dr  Joannę Bruś-Kosińską i mgr Waldemara Jamroszczyka.

Regulamin konkursu Bilet do LP

CELE KONKURSU

  1. Umożliwienie autoprezentacji uczniów
  2. Promocja utalentowanej młodzieży
  3. Wymiana doświadczeń pedagogicznych
    (Konferencja metodyczna)

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem przeglądu może być uczeń III klasy gimnazjum, który zdaniem nauczyciela plastyki wykazuje zainteresowanie sztuką i tworzy ciekawe prace plastyczne.

2. Nauczyciel plastyki wybiera dwóch lub więcej uczestników – reprezentantów szkoły, do udziału w przeglądzie za zgodą rodziców. W przypadku większej ilości chętnych uczestników prosimy o kontakt telefoniczny z komisarzamim przeglądu:      mgr  Włodzimierz Ćwir:  wlodstudioart@wp.pl lub tel. kom. 501528 604
mgr  Waldemar Jamroszczyk : tel. kom. 511 395 305
Ilość miejsc ograniczona.
Udział w przeglądzie jest bezpłatny.
Karta zgłoszeniowa

3. Uczestnicy przeglądu mają  za zadanie wykonać w pracowniach organizatora konkursu  pracę plastyczną pod hasłem : ?Fantazja bez granic?.

4. Praca może być wykonana w technikach: rysunkowych, malarskich lub mieszanych.

5. Organizator udostępnia pracownie wraz ze sztalugami oraz biały brystol w  formacie 50 x 70.

6. Pozostałe materiały  takie jak: farby, pędzle, kubki na wodę, pastele, ołówki itp. uczeń  przynosi ze sobą – w zależności od wybranej przez siebie techniki

7. Przewidywany czas na realizację pracy  120 min.

8. Uczestnicy przeglądu proszeni są o przyniesienie ze sobą teczki z kilkoma pracami wykonanymi w szkole, domu lub na kółku plastycznym. Tematyka , format i technika ? dowolna.

TERMINY
1. Kandydatów do  przeglądu należy zgłosić ostatecznie do dnia 15 marca 2014 r. – telefonicznie (tel: 501 528 604), listownie lub drogą mailową  wlodstudioart@wp.pl

2. Przegląd odbędzie się we wtorek ? 18 marca 2014 r. w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr 2 w Kaliszu, przy ul. Rzemieślniczej 6.

Program przeglądu:
10.00 ? zbiórka uczestników przeglądu i nauczycieli  (hall szkoły)
10.15 ? rozpoczęcie konkursu – nowe skrzydło I piętro i rozpoczęcie konferencji metodycznej ? Aula I piętro                                     12.15 ? zakończenie czasu realizacji prac oraz konferencji
12.20 – 12.50 – przerwa na herbatę ? Aula I piętro
12.50 ? 13.30 – podsumowanie przeglądu i ogłoszenie wyników konkursu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Uczestnicy przeglądu w trakcie wykonywania pracy pozostają pod opieką wyznaczonych  nauczycieli z Liceum Plastycznego.

2.  W czasie trwania przeglądu nauczyciele plastyki będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną Liceum Plastycznego w Kaliszu oraz będą mogli uczestniczyć w konferencji metodycznej prowadzonej przez :
– doradcę metodycznego mgr Ewę Kowalczyk-Wiśniewską, pt. ?Twórcza rozgrzewka, czyli jak pobudzać kreatywność ?
– dr Joannę Bruś-Kosińską ? ZSP 2 Liceum Plastyczne Kalisz, pt. ?Propozycje lekcji interdyscyplinarnych z historią sztuki?
– mgr Waldemara Jamroszczyka ? ZSP 2 Liceum Plastyczne Kalisz, pt. ? Fotografia i film w szkole?.
Uczestnikom konferencji zostanie wydane zaświadczenie przydatne do awansu zawodowego

3.  Wyboru prac dokona komisja składająca się z artystów plastyków – nauczycieli Liceum  Plastycznego.

4. Prace uczestników przeglądu będą eksponowane do dnia 04.04.2014r.  w  ZSP NR 2.
Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora konkursu.
Pozostałe, będzie można odebrać po zamknięciu ekspozycji.

5. Uczestnicy przeglądu i ich opiekunowie artystyczni otrzymają dyplomy.

6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci materiałów plastycznych oraz – Bilet do Liceum Plastycznego w Kaliszu ( 3 osoby ) – co jest równoznaczne z przyjęciem laureata przeglądu do klasy pierwszej Liceum Plastycznego w roku szkolnym 2014/2015, bez konieczności zdawania egzaminu wstępnego pod warunkiem ukończenia szkoły gimnazjalnej i wyrażenia chęci kontynuowania edukacji w naszej szkole.

Gorąco zachęcamy chętnych gimnazjalistów do wzięcia udziału w naszym konkursie.

POWODZENIA!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

posted under Konkursy, wystawy

Comments are closed.

Archiwa