Liceum Plastyczne im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 w Kaliszu

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Sierpień25

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2017 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017 r.

3. Ferie zimowe: 12 – 25 lutego 2018 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

4. Przegląd plastyczny z rysunku, malarstwa i rzeźby:

  • 16 ? 17 marca 2018 ? ZSP Gdynia ? Orłowo ? makroregion północno ? zachodni

5. Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

6. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych:
– 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.

7. Obrona prac dyplomowych:

8. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klasy IV LP: 27 kwietnia 2018 r.

9. Część ustna i część pisemna egzaminu maturalnego:   

 

10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 22 czerwca 2018 r.

11. Ferie letnie : 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

12. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 

posted under

Comments are closed.

Archiwa