Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 w Kaliszu

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Sierpień25

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 2 września 2019 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2019 r.

3. Ferie zimowe:

  • 27 stycznia – 9 lutego 2020 r.województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

4. Przegląd plastyczny z rysunku, malarstwa i rzeźby:

  • ………………………………… – makroregion północno-zachodni

5. Wiosenna przerwa świąteczna: 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

6. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych  – 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.

7. Obrona prac dyplomowych: …………………….  2020 r.

8. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klasy IV LP: ……………… 2020 r.

9. Egzamin maturalny – część ustna i część pisemna:
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

10. Zakończenie roku szkolnego: 26 czerwca 2020 r.

11. Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

12. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

posted under

Comments are closed.

Archiwa