Liceum Plastyczne im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 w Kaliszu

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Sierpień25

1. Rozpoczęcie roku szkolnego:

2. Zimowa przerwa świąteczna:

3. Ferie zimowe:


województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

4. Wiosenna przerwa świąteczna:

5. Część ustna i część pisemna egzaminu maturalnego:
     – część ustna :
     – część pisemna:
ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

10. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych:
– 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.

14. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 23 czerwca 2017 r.

15. Ferie letnie :

16. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada nie została powołana ? opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

posted under

Comments are closed.

Archiwa