Liceum Plastyczne im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 w Kaliszu

Kadra Pedagogiczna

Sierpień25

Dyrektor ZSP Nr 2 w Kaliszu

mgr Janusz Matuszewski

Z-ca dyrektor ds. Liceum Plastycznego

mgr Marek Szroniak – rzeźba (II, III LP)

 

nauczyciele przedmiotów artystycznych

dr Joanna Bruś-Kosińska – historia sztuki (I, II, III i IV LP)

mgr Włodzimierz Ćwir – ceramika (I, II, III i IV LP), rzeźba (I i II LP)

mgr Marcin Gaj – renowacja elementów architektury (I, II i III LP)

mgr Waldemar Jamroszczyk – projektowanie multimedialne (II LP), multimedia i fotografia (III LP),  fotografia i film (IV LP)

mgr Iwona Marcinkowska – aranżacja wnętrz (I, II, III i IV LP)

mgr Agnieszka Miśkiewicz – podstawy projektowania – kompozycja (I, II LP)

mgr Ewa Ratajczyk – rysunek i malarstwo (I, II i IV LP), ceramika (IV LP)

mgr Izabela Symanowicz – rysunek i malarstwo (II, III i IV LP)

 

nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

język polski – mgr Marta Bertman (I LP), mgr Anna Kostuj (II i III LP), mgr Anna Suchorzewska (IV LP)

język angielski – mgr Joanna Sałdzińska i mgr Agnieszka Król (I LP), mgr Anna Olszyna (II LP), mgr Dagmara Jochan (III LP)

język francuski – mgr Katarzyna Piaskowska (I, II, III i IV LP)

język niemiecki – mgr Katarzyna Wodiczko (I, II, III i IV LP)

historia – mgr Wojciech Stoch (I LP)

wiedza o społeczeństwie – mgr Ewa Świec (I LP)

podstawy przedsiębiorczości – mgr Ewa Świec (I LP)

geografia – mgr Magdalena Maciejewska (I LP)

biologia – mgr Katarzyna Piaskowska (I LP)

chemia – mgr Ewa Kowal (I LP)

fizyka – mgr Krzysztof Karpiński (I LP)

matematyka – mgr Monika Prałat (I, III i IV LP), mgr Iwona Staszak (II LP)

informatyka – mgr Ewa Kowal i mgr Lidia Matyniak (I LP)

wychowanie fizyczne – mgr Małgorzata Zakierska, mgr Julita Berwald, mgr Dawid Radecki, mgr Grzegorz Zapała, mgr Radosław Kieruzel, mgr Konrad Parat

edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Paweł Tomczak (I LP)

religia – mgr Witold Wójcicki (I LP), mgr Krzysztof Noweta (II, III i IV LP)

 

wychowawcy klas w roku szkolnym 2017/2018

I LP – mgr Waldemar Jamroszczyk

II LP – mgr Marcin Gaj

III LP – mgr Iwona Marcinkowska

IV LP – dr Joanna Bruś

 

 

 

 

posted under

Comments are closed.

Archiwa