Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 w Kaliszu

aranżacja wnętrz

Sierpień27
honorata2

Celem kształcenia w pracowni aranżacji wnętrz jest stworzenie warunków do nabycia umiejętności w szeroko pojętym projektowaniu przestrzennym. Wiąże się to ze zdobywaniem wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych dotyczących struktury i budowy form przestrzennych – analizy zachowań form przestrzennych w otoczeniu, racjonalności, funkcjonalności i estetyki w kształtowaniu przestrzeni. Przyswajają wiedzę na temat materiałów i surowców, narzędzi i urządzeń stosowanych w projektowaniu i realizacji prac dekoratorskich oraz informacje dotyczące oddziaływania światła, koloru i faktury.
Na zajęciach z aranżacji wnętrz uczniowie zapoznają się z systemami i formami notacji przestrzeni na płaszczyźnie takimi jak: perspektywa, aksonometria, rysunek techniczny, dzięki którym potrafią stworzyć dokumentację projektową oraz realizują modele przestrzenne swoich projektów w postaci makiet bądź w postaci projektów 3D przygotowanych przy pomocy dostępnych programów komputerowych.
Absolwent specjalności aranżacji wnętrz to człowiek o kreatywnym myśleniu i działaniu, który wyraża własne poglądy artystyczne. To osoba umiejętnie łącząca zasady funkcjonalności, estetyki, techniki i technologii w zakresie projektowania struktur przestrzennych w tym dekorowania wnętrz. To profesjonalista wykorzystujący zdobytą wiedzę umiejętności do realizacji projektów własnych i zamówionych, który nie tylko umie prezentować własne poglądy i dokonania twórcze, ale także je udokumentować.

PRACOWNIA

PRACE UCZNIÓW

posted under

Comments are closed.

Archiwa