Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 w Kaliszu

Obchody 30 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w ZSP Nr 2

Listopad7

W związku z obchodami 30-tej rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz VIII Dnia Papieskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu ogłosił dla uczniów konkurs plastyczny pn.: „Jan Paweł II – wychowawca młodych”.

Celem konkursu było rozwijanie postawy otwartości wobec wartości chrześcijańskich obecnych w życiu i nauczaniu Papieża Polaka. Do jury wpłynęło 78 pracinspirowanych szeroko pojętą kulturą chrześcijańską, przygotowanych w różnych technikach artystycznych. Jurorzy w osobach: Ewa Ratajczyk, Witold Wójcicki, Krzysztof Noweta i Waldemar Jamroszczyk dokonali wyboru najciekawszych prac, które ich zdaniem zasłużyły na nagrody i wyróżnienia.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Maria Grzybek z kl. IV LP,

II miejsce ex aequo – Dominik Janyszek z kl. III LPoraz Michał Przybyłek z kl. I LP,

III miejsce – Dorota Jezierska z kl. III LP.

Ponadto jurorzy przyznali nagrody specjalne dla: Kesji Jelak z kl. III LP, oraz w dziedzinie fotografii dlaMalwiny Dziechciarow z kl. II LP.

Wyróżnienie regulaminowe otrzymała Dominika Banaszkiewicz z kl. I LP, natomiast wyróżnienia honorowe przypadły w udziale: Beacie Przybył z kl. II, Marcie Krzywda z kl. III i Katarzynie Fryś z kl. II LP oraz Joannie Szablewskiej z kl I LP.

Jury konkursowemu przewodniczył p. Waldemar Jamroszczyk, rolę komisarzy wystawy pokonkursowej pełnili ? p. Ewa Ratajczyk oraz p. Witold Wójcicki, odczytali oni werdykt jury i wręczyli dyplomy oraz nagrody książkowe zwycięzcom. Dyrektor ZSP nr 2 p. Janusz Matuszewski otwierając wystawę prac plastycznych pogratulował wszystkim uczestnikom, laureatom konkursu otwartości i szczególnej wrażliwości na dorobek tak wielkiej kultury duchowej obecnej w życiu Jana Pawła II życząc, by jej inspiracje prowadziły do wielu dalszych sukcesów artystycznych w życiu młodzieży.

Krzysztof Noweta

Comments are closed.

Archiwa